Regulamin publikowania opinii

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 28.12.2023 r.

  • Rafał Solarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Solarek SUCCESS SEED z siedzibą przy Lorcin 68, 05-190 Nasielsk, NIP: 8222344098,
  • Urszula Solarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AKADEMIA CANVY Urszula Solarek, NIP 8221883410, REGON 145971553, adres: Lorcin 68, 05-190 Nasielsk.

na swojej stronie publikują wyłącznie prawdziwe opinie, otrzymane od moich rzeczywistych klientów i klientek oraz osób korzystających z moich produktów.

Poniżej przeczytasz, w jaki sposób weryfikujemy, gromadzimy oraz publikujemy opinie dotyczących moich produktów lub usług:

  • w domenie www.akademiacanvy.pl i jej podstronach,
  • w ramach prowadzenia przeze mnie kont w mediach społecznościowych,
  • w wizytówce Google,
  • na stronach landingowych,
  • w wiadomościach wysyłanych w ramach prowadzonego przeze mnie newslettera.

Szczegóły dotyczące prowadzonych przez nas kont w mediach społecznościowych oraz newslettera znajdziesz w Polityce prywatności i plików Cookies.

Zbieramy opinie w taki sposób, że zwracamy się indywidualnie do moich klientów lub osób korzystających z moich produktów z prośbą o nieodpłatne i nienagradzane jakąkolwiek korzyścią przekazanie ich własnej opinii dotyczącej współpracy z nami.

Prosimy o opinię po zakończeniu procesu sprzedażowego, usługowego lub po pobraniu lead magnetu oferowanego w ramach prowadzonego przez nas newslettera.

Wykorzystujemy do tego adresy e-mail klientów, w ramach których prowadzimy z nimi komunikację usługową lub sprzedażową. Mamy wtedy pewność, że opinia pochodzi od rzeczywistego klienta i/lub osoby, która korzystała z naszych usług i jest należycie zweryfikowana.

Nie korzystamy z opinii sponsorowanych, pozyskiwanych nierzetelnie od niezweryfikowanych osób, niebędących naszymi klientami.

Mamy prawo do decydowania o opublikowaniu danej opinii uzyskanej w powyższy sposób.

W przypadku powzięcia informacji lub podejrzenia o nierzetelności, fałszywości lub braku wiarygodności opinii możesz przesłać skargę na adres e-mail: hello@akademiacanvy.pl Skarga rozpatrywana jest w terminie 14 dni.